Archiwa miesięczne: marzec 2020

DEKRET DOTYCZĄCY WIELKIEGO TYGODNIA – 31.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

We wtorek, 31 marca br., ks. biskup Andrzej Jeż wydał dekret dotyczący liturgicznego przeżywania Wielkiego Tygodnia. Poniżej zamieszczam pełny tekst dekretu. Poszczególne dni Wielkiego Tygodnia będę Wam na bieżąco wyjaśniał.

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W WIELKIM TYGODNIU

W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa: „Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych nadchodzących dni Kościół daje nam wyjątkową okazję do odpowiedzi na apel papieża Franciszka i do przejścia z Chrystusem od śmierci do życia, od ciemności do światła i od lęku do nadziei. Jednak w związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Abyśmy więc mogli jak najgłębiej przeżyć razem te nadchodzące dni, w nawiązaniu do dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, który zostanie przygotowany przez diecezję i udostępniony w mediach elektronicznych.

2. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Proszę więc wszystkich duszpasterzy o przypomnienie wiernym roli żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (por. Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce, 24.03.2020).

3. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

4. Przypominam, że okres, w którym należy przyjąć Chrystusa w Komunii św. – czego wymaga od nas trzecie przykazanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA

5. W Niedzielę Palmową należy pominąć procesję z palmami oraz ich poświęcenie i – za wyjątkiem kościoła katedralnego – zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, odczytując w ramach wstępu antyfonę na wejście w całości, a następnie odmawiając akt pokuty. W liturgii słowa należy wybrać dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

6. Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA

7. Ponieważ Msza Krzyżma św. nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem, dlatego w tym roku zostaje ona przeniesiona na inny termin, a jej data zostanie ustalona po ustaniu epidemii. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych pobłogosławionych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – ZARZĄDZENIA OGÓLNE

8. Poszczególne celebracje Triduum Paschalnego mogą być sprawowane jedynie w katedrze, kościołach parafialnych oraz w klasztorach i wspólnotach zakonnych. Tracą zatem swoją ważność wszelkie dotychczasowe przywileje dotyczące możliwości wielokrotnego odprawiania liturgii Triduum Paschalnego w danym kościele lub w kaplicach dojazdowych. Gorąco zachęcam do celebrowania jej w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.

9. Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub osób życia konsekrowanego, nie należy dopuszczać dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między siebie przewidziane czynności liturgiczne.

10. W celebracjach transmitowanych należy wygłosić homilię, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego iż dokonają się bez udziału ludu, można opuścić homilię, a w jej miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.

11. Zachęcam duchownych, aby w tych dniach wspólnotowo celebrowali Liturgię Godzin, zaś wiernych świeckich do włączenia się w nią za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

12. Przypominam, że Kościół w tych dniach udziela Komunii św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych oraz osobom umierającym. Dlatego zapraszam wszystkich pozostających w domach do komunii duchowej. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem.

13. Należy zrezygnować z urządzania „ciemnicy” i „grobu pańskiego” oraz wystawiania krzyża do adoracji. Można ewentualnie przygotować jedynie symboliczną dekorację. W związku z tym powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK

14. W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

15. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej pomija się procesję z Najświętszym Sakramentem, który po Komunii św. od razu umieszcza się w tabernakulum. Po końcowym błogosławieństwie należy obnażyć ołtarz.

16. Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK

17. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

18. Do modlitwy powszechnej należy dołączyć dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

19. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA

20. Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

21. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA

22. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

23. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody święconej, a tylko odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

24. Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

25. Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

CHRZEST ŚWIĘTY

26. Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

Tarnów, 31 marca 2020 roku.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

1. Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu.

2. W związku z dekretem Biskupa Tarnowskiego, od dnia 25 marca br. Msze św. niedzielne i w dni powszednie sprawowane są w naszym kościele przy drzwiach zamkniętych. W Nocie do dekretu ks. biskup zaznacza, że może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób (wyłącznie te osoby, które zamówiły intencję mszalną). W takiej sytuacji niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa, dzwoniąc pod numer parafialny: 17 745 16 41. „W obecnej sytuacji – pisze ks. biskup – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”. Proszę o przekazanie tej informacji innym, w celu uniknięcia nieporozumień.

3. Określenie „zamknięty kościół” jest terminem bolesnym, ale niezbędnym dla naszego wspólnego dobra. Tym dobrem jest życie i zdrowie wszystkich parafian. Do odwiedzenia kościoła zapraszam indywidualnie w ciągu tygodnia. Środkowe drzwi świątyni (przedsionek) otwarte są codziennie. Jest również wystawiony klęcznik. Można także zabrać świąteczne wydanie parafialnego biuletynu „Przystań”.

4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Proszę, aby w I Czwartek odmówić w rodzinnym gronie Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, w I Piątek Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w I Sobotę Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Zachęcam do codziennego odmawiania różańca w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii oraz koronki do Bożego Miłosierdzia za naszą wspólnotę parafialną, aby Pan Bóg uchronił nas od niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

5. Zachowując najwyższe środki ostrożności, szczególnie w kontaktach z osobami starszymi, które w obecnej sytuacji znajdują się w grupie wysokiego ryzyka, w I Piątek nie będzie odwiedzin chorych. „Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci” – zaznaczył w dekrecie ks. biskup.

6. Szczególną troską pragnę otoczyć osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach. Jeśli w Waszym sąsiedztwie jest osoba, która potrzebuje żywności bądź lekarstw, a sama nie jest w stanie dokonać zakupów, to proszę o świadczenie sobie wzajemnej pomocy, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

7. Przyszła niedziela jest Niedzielą Palmową, a także I niedzielą miesiąca. Ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia zmiany tajemnic, proszę, aby członkinie i członkowie Róż Żywego Różańca odmawiali dotychczasową tajemnicę. Podaję intencję, którą papież Franciszek wyznacza dla Róż na miesiąc kwiecień: Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

8. Dla parafian, którzy nie mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, spowiedź przedświąteczna będzie odbywać się indywidualnie i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt, dzwoniąc pod numer: 17 745 16 41. Podczas rozmowy ustalimy dzień i godzinę spowiedzi. Więcej na ten temat w ogłoszeniu z 25.03.2020.

9. Intencje Mszy świętych podane są w zakładce „Aktualności / Intencje mszalne”. W tym tygodniu Msza św. będzie codziennie o godz. 18:00 (zmiana czasu), w sobotę rano o godz. 7:00.

10. W obecnym czasie jedyną formą dotarcia do wszystkich parafian jest Internet. Przypominam, że na naszej stronie, w zakładce „Aktualności / Ogłoszenia”, zamieszczane są wszelkie informacje i komunikaty, które otrzymuję z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Bardzo proszę, aby przekazywać je osobom, które nie korzystają z Internetu, ponieważ nie umieszczam ich na tablicy ogłoszeń przy kościele. Niedzielne ogłoszenia będą aktualizowane w sobotę przed południem.

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA – 26.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

W czasie trwania pandemii nie możemy przystąpić do Komunii sakramentalnej, ale zawsze i w każdej chwili możemy się wzmocnić Komunią duchową. Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”. Pan Jezus objawił się siostrze Pauli Maresca, założycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Sieneńskiej w Neapolu, i pokazał jej dwa kielichy: jeden złoty, a drugi srebrny. I powiedział: „W złotym kielichu składam twoje Komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Z kolei bł. Joannie od Krzyża oznajmił Jezus, że przy każdej Komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy Komunii sakramentalnej. Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani zachowywać postu eucharystycznego.

Jak przyjmuje się Komunię duchową?

Pierwszym krokiem jest wzbudzenie pragnienia przyjęcia Komunii duchowej. Drugi krok to samo przyjęcie Komunii duchowej. Można temu wydarzeniu nadać formę osobistej liturgii bądź prostej krótkiej modlitwy.

Forma pierwsza: osobista liturgia

Należy wzbudzić w sobie akt żalu, zakończony spowiedzią powszechną:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

albo:

Zmiłuj się nad nami Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Następnie przeczytajmy dowolny fragment Ewangelii (np. przypadający na dany dzień), pomódlmy się Modlitwą Pańską („Ojcze nasz”), odmówmy „Baranku Boży” i zaprośmy Jezusa do swojego serca.

Forma druga: krótka modlitwa

Na przykład:

Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

albo

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.

Warto zadbać, aby zarówno w pierwszej jak i w drugiej formie dokonywało się to w skupieniu i w spokoju. By okazać szacunek temu, co wówczas następuje. Nie będzie przesadą, jeśli osoba przyjmująca Komunię Świętą duchową uklęknie (jeśli stan zdrowia na to pozwala), by także ciałem podkreślić wagę tego wydarzenia.

Zjednoczenie z Bogiem to cel życia każdego chrześcijanina, to przedsmak nieba.

Dlatego każda Komunia Święta jest tak cenna.

SAKRAMENT SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ – 25.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

W związku z wprowadzonymi zaostrzeniami związanymi z panującą epidemią koronawirusa, w tym roku nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi przedświątecznej w takiej formie jak dotychczas. Mając na uwadze dobro duchowe Was wszystkich, chcę dołożyć wszelkich starań, aby możliwie każdy z naszych parafian mógł jak najlepiej duchowo przygotować się do Wielkanocy i zadośćuczynić obowiązkowi spowiedzi wielkanocnej.

 Przykazania kościelne nakazują: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, oraz „Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”.

Wszyscy poddani kwarantannie są proszeni o przestrzeganie zaleceń i nie wychodzenie z domu. Dotyczy to także osób, które mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia. Spowiedź świętą będą mogli odprawić w czasie bezpiecznym dla siebie i otoczenia. W dekrecie z 24 marca br., ks. biskup przypomina, że „zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny «jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej» (KPK kan. 916)”.

Obowiązek spowiedzi wielkanocnej można zrealizować także po Wielkanocy, w tzw. okresie wielkanocnym, który w tym roku trwa do 7 czerwca, czyli do uroczystości Najświętszej Trójcy.

Dla parafian, którzy nie mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, spowiedź będzie odbywać się indywidualnie i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt, dzwoniąc pod numer: 17 745 16 41. Podczas rozmowy ustalimy dzień i godzinę spowiedzi.

Przypominam, że w kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż pięć osób. Pod żadnym pozorem nie ustawiamy się w kolejce do konfesjonału, tylko zajmujemy miejsce w ławce i czekamy na swoją kolej. Zachowajmy również wymaganą odległość 1,5 m między sobą.

Proszę o zastosowanie się do powyższych próśb.

KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA – 24.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

W związku z nowym dekretem Biskupa Tarnowskiego, od dnia 25 marca br. Msze św. w kościele będą sprawowane bez udziału wiernych (także tych, którzy zamówili intencję) i przy zamkniętych drzwiach. Proszę o dokładne zapoznanie się z tekstem dekretu.

W kolejnych dniach będę podawał niezbędne objaśnienia.

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 21.03.2020 postanawiam:

1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.

2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.

3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.

5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.

7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we „Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce” dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.

8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

KOMUNIKAT NA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

W związku z apelem Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski skierował Komunikat:

„Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony”.

Abp Gądecki poinformował także, że przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco prosi, aby tego dnia odmówić również następującą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.

Przewodniczący KEP zachęca wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

1. Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu, która w liturgii nazywana jest „Laetare” – „Raduj się, Jerozolimo”.

2. Ponownie zwracam się do Was z usilną prośbą o pozostanie w niedzielę w domach i wysłuchania Mszy św. transmitowanej przez mediach. Przypominam o ograniczeniu możliwość uczestnictwa we Mszach św. (niedzielnych i w dni powszednie) do osób zamawiających intencje lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. W kościele zachowajmy w ławkach bezpieczną odległość (czyli ok. 1,5 m), również w czasie przyjmowania Komunii Świętej i w kolejce do konfesjonału. Główne drzwi do świątyni (środkowe) będą otwarte na oścież, aby wchodzący nie mieli kontaktu z klamką, a także by zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

3. „Dekretem po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce” z dnia 14 marca br., ks. biskup zawiesił wspólnie celebrowane nabożeństwa (Godzinki, Gorzkie Żale, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęca do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

4. W dniach, w których Msza św. sprawowana jest po południu, od godz. 16:00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z dyżurem kapłana w konfesjonale. Godziny adoracji podane są na stronie internetowej parafii i w gablocie na zewnątrz kościoła. Ponieważ nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi przedświątecznej, zachęcam do skorzystania z niej już teraz, unikając tłumów przed świętami. Aby nie pozostawiać Was bez Pokarmu Eucharystycznego, podczas adoracji (o godz. 16:30), będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej. W tym tygodniu adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, w godzinach od 16:00 do 17:00.

5. Apeluję o poważne traktowanie poleceń służb sanitarnych i stosowanie się do nich, przy jednoczesnym zachowaniu spokoju i rozwagi. Powyższe wskazania proszę przyjąć w duchu troski o nasze zdrowie, tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo potrwa zagrożenie koronawirusem. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, szukając zdrowych rozwiązań, które – choć wydają się może niekiedy przesadą – zapewnią Wam bezpieczeństwo, a mnie pozwolą na sprawowanie posługi kapłańskiej.

6. W obecnym czasie jedyną formą dotarcia do wszystkich parafian jest Internet. Na naszej stronie, w zakładce „Aktualności / Ogłoszenia”, zamieszczane są informacje i komunikaty na najbliższy tydzień. Bardzo proszę, aby przekazywać je osobom, które nie korzystają z Internetu. Niedzielne ogłoszenia będą aktualizowane w sobotę przed południem.

7. W środę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

8. W zakrystii są rozprowadzane „paschaliki” na stół wielkanocny (ofiara 6 zł).

9. W czasie ograniczenia możliwości uczestnictwa we Mszach św., pragniemy z każdą rodziną spotkać się przez słowo drukowane. Dlatego już od dzisiaj można nabyć świąteczne wydanie naszego biuletynu „Przystań”, w którym zamieściliśmy dla Was wiele ciekawych artykułów zarówno na trwający czas Wielkiego Postu jak i zbliżającą się Wielkanoc. Poznamy także historię cmentarza cholerycznego na Podlesiu oraz modlitwy do odmawiania w czasie pandemii. Niech pojedyncze osoby będące w kościele przekażą go swoim bliskim i sąsiadom. Koszt biuletynu – 5 zł.

10. Czasowo wstrzymany zostaje kolportaż „Gościa Niedzielnego”. Bieżące wydanie „Gościa” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy. Zachęcam do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego”. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce „Instrukcja”.

11. Do dostrzegania i właściwego odczytywania Bożych znaków zachęca najmłodszych krótki film „Święta Faustyna”, zrealizowany przez Wydawnictwo „Promyczek” i Telewizję Polską. Wydawnictwo udostępnia go bezpłatnie na platformie YouTube. Oprócz filmu, zachęcam dzieci do odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia. Pomocą w modlitwie jest zamieszczona w Internecie śpiewana wersja koronki w wykonaniu „Promyczków Dobra”, która zaprasza do ufnego błagania o miłosierdzie dla nas i całego świata, szczególnie w Godzinie Miłosierdzia. Film i koronkę znajdziemy na stronie Wydawnictwa „Promyczek”.

12. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Adam Bieszcz. Polećmy jego duszę Bożemu Miłosierdziu.

KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA – 15.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

1. Prosimy w niedziele pozostać w domach i wysłuchać Mszy św. w mediach. Przepis prawa państwowego w obecnej sytuacji nie pozwala wejść do kościoła więcej niż 50. osobom. Prosimy przeczytać dokładnie zamieszczony poniżej dekret Biskupa Tarnowskiego. Ks. Biskup udziela wszystkim diecezjanom aż do odwołania dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św. Dekret dotyczy możliwości udziału we Mszy św. tylko osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – najbliższej rodziny. Jest również informacja o odwołaniu wszystkich innych nabożeństw (Godzinki, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa).

2. W czwartek, 19 marca, przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zachęcam Was do duchowej łączności z naszym Patronem. Niech każda rodzina odmówi w tym dniu litanię do św. Józefa i modlitwę „Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli”, która w obecnie przeżywanym czasie nabiera szczególnego znaczenia.

Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku

W związku z decyzją o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach starać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji.

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8.03.2020

Kategory : Ogłoszenia

1. Przeżywamy 2. niedzielę Wielkiego Postu. Składka przeznaczona na potrzeby parafialne. W przyszłą niedzielę składka również pozostaje w parafii.

2. Dzisiejsza niedziela to Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszach św. organizowana jest zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny. O przeprowadzenie zbiorki proszę wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas.

3. We wtorek zapraszam na Eucharystię czcicieli św. Michała Archanioła, szczególnie te rodziny, które w minionym miesiącu odwiedził św. Michał.

4. Także we wtorek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa, Oblubieńca NMP. Odpust Parafialny będziemy przeżywać w sobotę, 21 marca.

5. Czwartek, 12 marca, to dzień nawiedzenia obrazu i relikwii św. Jana Pawła II. Na spotkanie z Janem Pawłem II zapraszam – w imieniu Akcji Katolickiej – wszystkich parafian. O 16:30 przed obrazem, który zostanie ustawiony wcześniej, rozpocznie się modlitewne czuwanie. O 17:00 w uroczystej procesji wniesiemy relikwie, a następnie Msza św. Homilię wygłosi ks. Jan Bartoszek, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej. Po Mszy odmówimy różaniec, o 19:30 koronkę do Bożego Miłosierdzia. O 20:00 rozpocznie się nabożeństwo z odczytywaniem próśb wiernych. Zachęcam Was, abyście złożyli swoje prośby zapisane na karteczkach, które za przyczyną św. Jana Pawła II będą przedstawione Panu Bogu. Kartki możemy składać w skrzyneczce pod chórem z napisem „Prośby do św. Jana Pawła II”. Nawiedzenie zakończymy Apelem Jasnogórskim o 21:00. Program nawiedzenia wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w przedsionku i na zewnątrz kościoła.

6. W przyszłą niedzielę, po Mszy o godz. 10:00, odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Temat spotkania: „Diecezjalne i parafialne media Kościoła tarnowskiego”.

7. Od dzisiejszej niedzieli w zakrystii są rozprowadzane „paschaliki” na stół wielkanocny (ofiara 6 zł).

8. Trwają prace remontowe w dolnej części kościoła. W lutym zostały wykonane segmenty metalowo-drewniane na dekoracje liturgiczne i świąteczne. W planie mamy także salę spotkań formacyjnych dla grup, które na chwilę obecną spotykają się w kościele bądź w jadalni. Na całej powierzchni położyliśmy betonową wylewkę. Na ile pozwoli nam czas i fundusze, będziemy tę salę powoli przygotowywać. Innych prac nie planujemy, ze względu na czekający nas remont dachu.

9. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”: o sile matczynej modlitwy i o niezwykłym muzeum, w którym można „dotknąć” Jana Pawła II. Dzieciom polecam nowy numer „Promyczka Dobra” z wielkopostną zdrapką i „Mały Promyczek” z ikoną krzyża z naklejkami.