HomeBierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje formację intelektualną i religijno-moralną. Formacja intelektualna realizowana jest podczas katechezy szkolnej i obejmuje materiał zawarty w Katechizmie Bierzmowanych. W parafii podejmuje się formację religijno-moralną uczniów i wprowadza w działania apostolskie. Kandydaci wybierają sobie patrona od bierzmowania. Tradycyjnie jest to imię osoby świętej lub błogosławionej, imię osoby biblijnej, o której już wiadomo, że w życiu ziemskim stała się godnym świadkiem Chrystusa. Wybrany patron powinien stać się dla bierzmowanego pewnym przewodnikiem na drogach wiary. Dla kandydata do bierzmowania rolę specjalnych przewodników i odpowiedzialnych za dojrzewanie w wierze pełnią świadkowie tego sakramentu. Dlatego Kościół stawia przed świadkiem bierzmowania wymogi kanoniczne. Może nim być ten, kto został wskazany przez rodziców lub przyjmującego bierzmowanie, wyraził intencję pełnienia tego zadania, ukończył 16 rok życia, jest katolikiem bierzmowanym, przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej i nie jest ojcem lub matką bierzmowanego. Bierzmowany może poprosić jednego z rodziców chrzestnych, aby podjął się tego zadania, jeśli od chrztu św. nie utracił kanonicznej zdatności do bycia świadkiem bierzmowanego.