HomeRada Parafialna

Rada Parafialna

Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii. Po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały. Są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest zobowiązany w sumieniu wysłuchać tej rady, liczyć się z nią i – jeśli uzna za słuszną – w miarę możliwości wprowadzić w życie.

Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej – zdaniem proboszcza – nie jest możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

Kadencja Rady Parafialnej trwa 5 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Parafialnej uległa odnowieniu.

Posiedzeniem Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

Częstotliwość posiedzeń Rady zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii.