HomeNamaszczenie chorych

Osoba chora lub starsza może przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię Św. w swoim domu.
Taką osobę należy zgłosić w kancelarii (osobiście bądź telefonicznie) podając jej imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer kontaktowy, a także zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy też stała (z okazji I Piątku).
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty – sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla osób żyjących.
Na czas udzielania sakramentu w mieszkaniu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, jedną lub dwie świece, kropidło i wodę święconą.
W czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym się znajduje wraz z kapłanem, natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, Komunia) uczestniczymy w tych obrzędach, towarzysząc choremu swoją modlitwą.
Regularne odwiedziny chorych przez kapłana odbywają się w pierwsze Piątki miesiąca, od godz. 8:00. W nagłym wypadku o każdej porze.