HomeI Komunia Święta

Dzieci, które przystępują do I Komunii Świętej mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw
chrześcijańskich: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę, Aniele Boży,
tajemnic różańca św., stacji Drogi Krzyżowej.
Ponadto winny przyswoić sobie z jak najlepszym zrozumieniem podstawowe prawdy naszej wiary: 10
przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, 6 prawd wiary, 7 sakramentów św., 7 grzechów
głównych, 5 warunków dobrej spowiedzi.
Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym podczas katechezy szkolnej w klasie
II i III.
W naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w II niedzielę maja.
Rodzice zobowiązani są dostarczyć do Kancelarii Parafialnej następujące dokumenty:
świadectwo chrztu dziecka (jeżeli dziecko było ochrzczone poza parafią),
zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I spowiedzi i Komunii Św. (jeżeli dziecko
przygotowywało się do Komunii poza parafią; w tym też przypadku potrzebna jest zgoda ks.
proboszcza).