HomeAkcja Katolicka

Akcja Katolicka to struktura religijna, której celem zasadniczym jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Skrzyszowie należy 19 osób.