HomeChrzest

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Pana Boga.
W naszej parafii chrzest święty jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy o godz. 10:00. Przy zapisywaniu dziecka do chrztu wymagane są następujące dokumenty i dane: Akt Urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, dane o rodzicach dziecka (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców), data i miejsce ślubu kościelnego rodziców, dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania), zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. Rodzice dziecka i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię Świętą w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy zapisywaniu dziecka kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.