HomeKontakt

Adres:
Skrzyszów 187
39-103 Ostrów
NIP:
818-12-85-268
REGON:
040063140
TELEFON:
E-MAIL:
Konto główne Parafii:
98 9171 0004 0001 6069 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Ropczycach
(tytuł przelewu: cele kultu religijnego)
Rachunek pomocniczy:
22 9171 0004 0001 6069 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Ropczycach
(tytuł przelewu: Remont dachu)