HomeSzkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się – na zasadzie wolontariatu – w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Parafialny Oddział Caritas.
Celem działalności Koła jest kształtowanie u dzieci postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, zarówno w środowisku szkolnym jak i parafialnym, przykazania miłości bliźniego. Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna.