Róże Żywego Różańca

„Żywy Różaniec” to zorganizowana wspólnota osób, które modlą się codziennie na różańcu.
Organizacja odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej. Polega ona na rozważaniu 20 tajemnic
z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”,
10 „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”.
Róża składa się z 20 osób, które odmawiają codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca.
Pracę każdej Róży koordynuje zelator.
W naszej parafii zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św.
o godz. 8:00.