HomeParafialny Zespół Synodalny

Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa w każdej parafii Diecezji Tarnowskiej działają grupy osób bardziej zaangażowanych w prace V Synodu. Regulamin Parafialnych Zespołów Synodalnych określa, że przewodniczącym grupy jest ksiądz proboszcz, który zaprasza do współpracy Parafialną Radę Duszpasterską, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich. Zespół spotyka się jeden raz w miesiącu. Ma za zadanie zrecenzowanie i poprawienie projektów dokumentów synodalnych przygotowanych przez komisje tematyczne.