HomeGrupa Apostolska

W naszej parafii istnieje Grupa Apostolska. Jest to wspólnota młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej (kl. VII i VIII) oraz gimnazjalnej (kl. III) , której celem jest przeżycie młodości z Panem Bogiem w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. W każdy pierwszy czwartek (kl. VIII i III gimnazjum) i pierwszy piątek miesiąca (kl. VII), młodzież spotyka się na wieczornej modlitwie i wspólnych rozważaniach.
Głównym celem grupy jest nie tylko apostołowanie w swoich środowiskach, ale przede wszystkim osobiste zbliżenie się do Boga.
Młodzi angażują się w różne akcje charytatywne i aktywnie włączają się w życie parafii.