HomeKolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni to grupa dzieci i młodzieży, która pomaga swoim rówieśnikom w krajach
misyjnych. Do udziału w misyjnej kolędzie zapraszają wszystkich – koleżanki i kolegów zrzeszonych
w różnych grupach w parafii. Pomagają im w tym rodzice oraz dorośli z parafialnych grup i
stowarzyszeń.