HomeLektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań podczas Mszy św. i nabożeństw liturgicznych (z wyjątkiem Ewangelii). Może podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, wykonywać psalm responsoryjny między czytaniami.
Za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.