HomeHistoria Parafii

Parafia została erygowana 6 czerwca 1984 r. przez ks. biskupa Jerzego Ablewicza. Kościół
nowoczesny, wg projektu Józefa Szczebaka. Autorem wnętrza jest ks. Władysław Szczebak. W
prezbiterium Święta Rodzina w ozdobnej ramie – kopia cudownego obrazu z Sanktuarium Św. Józefa
w Kaliszu, wykonana przez tarnowskiego artystę, Marka Niedojadło. W ołtarzu mszalnym relikwie bł.
Karoliny Kózkówny. Pod mensą ołtarzową – metalowa płaskorzeźba przedstawiająca Jezusa łamiącego
chleb w obecności dwóch uczniów zdążających do Emaus. W przedniej części nawy – dwa ołtarze
boczne. Z lewej strony – obraz Jezusa Miłosiernego, z prawej – kopia obrazu Matki Bożej z Zagórzan
k. Gorlic. Obrazy wykonał Marek Niedojadło oraz ks. Maciej Fleszar. Na wschodniej ścianie figura bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Podstawa figury przypomina zaporę wodną, w której umieszczone są relikwie
błogosławionego. Konsekracji kościoła dokonał ks. biskup Wiktor Skworc 9 czerwca 2009 r.