Ogłoszenia5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020

28 marca, 2020

1. Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu.

2. W związku z dekretem Biskupa Tarnowskiego, od dnia 25 marca br. Msze św. niedzielne i w dni powszednie sprawowane są w naszym kościele przy drzwiach zamkniętych. W Nocie do dekretu ks. biskup zaznacza, że może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób (wyłącznie te osoby, które zamówiły intencję mszalną). W takiej sytuacji niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa, dzwoniąc pod numer parafialny: 17 745 16 41. „W obecnej sytuacji – pisze ks. biskup – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”. Proszę o przekazanie tej informacji innym, w celu uniknięcia nieporozumień.

3. Określenie „zamknięty kościół” jest terminem bolesnym, ale niezbędnym dla naszego wspólnego dobra. Tym dobrem jest życie i zdrowie wszystkich parafian. Do odwiedzenia kościoła zapraszam indywidualnie w ciągu tygodnia. Środkowe drzwi świątyni (przedsionek) otwarte są codziennie. Jest również wystawiony klęcznik. Można także zabrać świąteczne wydanie parafialnego biuletynu „Przystań”.

4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Proszę, aby w I Czwartek odmówić w rodzinnym gronie Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, w I Piątek Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w I Sobotę Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Zachęcam do codziennego odmawiania różańca w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii oraz koronki do Bożego Miłosierdzia za naszą wspólnotę parafialną, aby Pan Bóg uchronił nas od niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

5. Zachowując najwyższe środki ostrożności, szczególnie w kontaktach z osobami starszymi, które w obecnej sytuacji znajdują się w grupie wysokiego ryzyka, w I Piątek nie będzie odwiedzin chorych. „Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci” – zaznaczył w dekrecie ks. biskup.

6. Szczególną troską pragnę otoczyć osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach. Jeśli w Waszym sąsiedztwie jest osoba, która potrzebuje żywności bądź lekarstw, a sama nie jest w stanie dokonać zakupów, to proszę o świadczenie sobie wzajemnej pomocy, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

7. Przyszła niedziela jest Niedzielą Palmową, a także I niedzielą miesiąca. Ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia zmiany tajemnic, proszę, aby członkinie i członkowie Róż Żywego Różańca odmawiali dotychczasową tajemnicę. Podaję intencję, którą papież Franciszek wyznacza dla Róż na miesiąc kwiecień: Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

8. Dla parafian, którzy nie mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, spowiedź przedświąteczna będzie odbywać się indywidualnie i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt, dzwoniąc pod numer: 17 745 16 41. Podczas rozmowy ustalimy dzień i godzinę spowiedzi. Więcej na ten temat w ogłoszeniu z 25.03.2020.

9. Intencje Mszy świętych podane są w zakładce „Aktualności / Intencje mszalne”. W tym tygodniu Msza św. będzie codziennie o godz. 18:00 (zmiana czasu), w sobotę rano o godz. 7:00.

10. W obecnym czasie jedyną formą dotarcia do wszystkich parafian jest Internet. Przypominam, że na naszej stronie, w zakładce „Aktualności / Ogłoszenia”, zamieszczane są wszelkie informacje i komunikaty, które otrzymuję z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Bardzo proszę, aby przekazywać je osobom, które nie korzystają z Internetu, ponieważ nie umieszczam ich na tablicy ogłoszeń przy kościele. Niedzielne ogłoszenia będą aktualizowane w sobotę przed południem.