OgłoszeniaSAKRAMENT SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ – 25.03.2020

25 marca, 2020

W związku z wprowadzonymi zaostrzeniami związanymi z panującą epidemią koronawirusa, w tym roku nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi przedświątecznej w takiej formie jak dotychczas. Mając na uwadze dobro duchowe Was wszystkich, chcę dołożyć wszelkich starań, aby możliwie każdy z naszych parafian mógł jak najlepiej duchowo przygotować się do Wielkanocy i zadośćuczynić obowiązkowi spowiedzi wielkanocnej.

 Przykazania kościelne nakazują: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, oraz „Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”.

Wszyscy poddani kwarantannie są proszeni o przestrzeganie zaleceń i nie wychodzenie z domu. Dotyczy to także osób, które mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia. Spowiedź świętą będą mogli odprawić w czasie bezpiecznym dla siebie i otoczenia. W dekrecie z 24 marca br., ks. biskup przypomina, że „zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny «jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej» (KPK kan. 916)”.

Obowiązek spowiedzi wielkanocnej można zrealizować także po Wielkanocy, w tzw. okresie wielkanocnym, który w tym roku trwa do 7 czerwca, czyli do uroczystości Najświętszej Trójcy.

Dla parafian, którzy nie mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, spowiedź będzie odbywać się indywidualnie i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt, dzwoniąc pod numer: 17 745 16 41. Podczas rozmowy ustalimy dzień i godzinę spowiedzi.

Przypominam, że w kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż pięć osób. Pod żadnym pozorem nie ustawiamy się w kolejce do konfesjonału, tylko zajmujemy miejsce w ławce i czekamy na swoją kolej. Zachowajmy również wymaganą odległość 1,5 m między sobą.

Proszę o zastosowanie się do powyższych próśb.