Home2020 2020 wrzesień

1. Przeżywamy 27. niedzielę zwykłą. W naszej diecezji to kolejna niedziela synodalna. Składka przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać! W przyszłą niedzielę składka cele diecezjalne. 2. Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny sposób jest poświęcona migrantom i uchodźcom. W tym roku jest to już 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ma on nas uwrażliwić na...

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też...

1. Dzisiejsza składka i w przyszłą niedziele przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać za składane ofiary, Również  na remont dachu.! 2. W piątek udaliśmy się w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Zawadzie. Dziękuję wszystkim pielgrzymom za obecność, za prowadzone modlitwy i śpiew. Dzisiaj główna uroczystość odpustowa 100 – lecia Koronacji Obrazy Matki Bożej. 3....

1. Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą. Składka przeznaczona na cele diecezjalne. Bóg zapłać za składkę z ubiegłej niedzieli na potrzeby parafii. Składka z przyszłej niedzieli, również pozostaje w parafii. 2. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając...