OgłoszeniaWIGILIA PASCHALNA – ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

10 kwietnia, 2020

Jest to propozycja modlitwy wieczornej skierowana do tych, którzy nie odnowili przyrzeczeń chrzcielnych w trakcie transmisji Wigilii Paschalnej. Modlitwa ta może być celebrowana w postawie stojącej, w nawiązaniu do tradycji pierwszych chrześcijan, którzy w okresie wielkanocnym modlili się wyłącznie w tej postawie. Podczas tej modlitwy szczególne miejsce zajmują świece i woda święcona. Przygotujcie świecę, którą zapalacie przy Waszej modlitwie i ustawcie ją w centralnym miejscu ołtarzyka lub stołu. Jeżeli macie wodę święconą w domu, połóżcie ją obok świecy w otwartym naczyniu. Przygotujcie również świece dla każdego z obecnych, najlepiej jeżeli będą to te od chrztu. Przed rozpoczęciem modlitwy znajdźcie w Piśmie Świętym fragment z Listu do Rzymian (rozdział 6, wersety 3–11). Wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny.

OBRZĘDY WSTĘPNE

O ustalonej porze wszyscy gromadzą się wokół stołu lub przed domowym ołtarzykiem. Należy zapalić świecę (tylko tę główną, pozostałe świece zapalicie później), wówczas prowadzący modlitwę mówi:

Prowadzący: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Wszyscy wykonują znak krzyża na sobie, mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Z książeczki odczytajcie Litanię do Wszystkich Świętych.

SŁOWO BOŻE

Prowadzący: Posłuchajmy słów, które święty Paweł Apostoł napisał w Liście do Rzymian: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Teraz weźcie do rąk przygotowane świece i niech każdy zapali ją od świecy, która była zapalona na początku waszej modlitwy.

Prowadzący: Wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówmy teraz przyrzeczenia chrzcielne. W chwili naszego chrztu wypowiadali te zobowiązania nasi rodzice i rodzice chrzestni. Teraz każdy z nas pragnie podjąć to zobowiązanie. A zatem pytam każdego z was:

Prowadzący: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Prowadzący: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Prowadzący: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Prowadzący: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Prowadzący: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Prowadzący: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Prowadzący: Panie Jezu, taka jest wiara całego Kościoła. Taka jest również i nasza wiara. Jej wyznawanie jest dla nas chlubą, dlatego prosimy Cię, pomóż nam każdego dnia trwać w świętym życiu i dawać świadectwo naszej miłości do Ciebie. Prosimy Cię o to słowami Modlitwy Pańskiej.

Wszyscy: Ojcze nasz…

Zgaście świece i jeżeli macie wodę święconą przeżegnajcie się nią.

KOMUNIA DUCHOWA

Możecie teraz przyjąć Komunię duchową. Najlepiej na ten czas uklęknąć. Czytajcie powoli modlitwy, myśląc z utęsknieniem o swoim kościele parafialnym i tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus.

Propozycja dla dzieci: Panie Jezu, przyjdź do mnie i wejdź do mojego serca. Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochałeś innych. Pomóż mi czynić tylko dobre rzeczy, a unikać złych, bo bardzo Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Amen.

Propozycja dla dorosłych: Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

Możecie zaśpiewać pieśń eucharystyczną (np. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz).

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Rodzice mogą też pobłogosławić swoje dzieci. Ojciec i matka mogą czytać wspólnie następująca modlitwę: Boże, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Spraw, prosimy, aby znajdowały w nas wzór świętości i życia chrześcijańskiego, a dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.

ZAKOŃCZENIE

Prowadzący: Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Następnie wszyscy wykonują znak krzyża na sobie. Można przy tym powiedzieć słowa: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.