OgłoszeniaWIELKA SOBOTA – PIELGRZYMKA DO GROBU PAŃSKIEGO

10 kwietnia, 2020

Cisza i pustka ogarnia kościoły i świat, bo Chrystus został pogrzebany. Wydaje się, że wszystko się zakończyło. Przeżywanie Wielkiej Soboty w obecnej sytuacji, bardzo wymownie podkreśla ten fundamentalny aspekt ostatniego dnia przygotowania do Wielkanocy. Zatrzymało się wszystko. Nie można nawiedzić Grobu Pańskiego. Nie można pójść do kościoła z koszykiem wypełnionym pokarmami na stół wielkanocny. Świąteczne przygotowania w domu jednak nie zwalniają, bo są konieczne do tego, by doświadczyć choćby odrobinę wielkanocnej radości. Poświęćcie odpowiednio dużo czasu na przygotowanie „święconki”, ale też nie zapomnijcie o potrzebie wspólnej modlitwy. Koniecznie odmówcie koronkę do Bożego Miłosierdzia (od Wielkiego Piątku trwa nowenna przed Świętem Miłosierdzia).

W Triduum Paschalne zapraszam do indywidualnego nawiedzenia kościoła. Środkowe drzwi świątyni otwarte są codziennie. W przedsionku wyłożone jest wielkanocne wydanie biuletynu „Przystań” (5 zł) oraz świąteczny egzemplarz „Gościa Niedzielnego” (6 zł). Należność złożycie przy najbliższej okazji.

Proponuję Wam w Wielką Sobotę duchową pielgrzymkę do Grobu Pańskiego, abyście mogli trwać przy Jezusie i modlić się za tych, którzy na cmentarzach oczekują na zmartwychwstanie.

Wieczorem zamieszczę informacje na temat Wigilii Paschalnej.

DUCHOWA PIELGRZYMKA DO GROBU PAŃSKIEGO

Ustalcie porę wspólnej modlitwy. Najlepiej będzie zorganizować nabożeństwo w godzinach przedpołudniowych, po przygotowaniu koszyka wielkanocnego. Znajdźcie na modlitwę odpowiednie miejsce. Jeżeli macie zrobiony w domu ołtarzyk, to zgromadźcie się przy nim. Możecie również usiąść przy stole, przy którym wspólnie jecie posiłki. Przed rozpoczęciem modlitwy przygotujcie Pismo Święte i znajdźcie w nim fragmenty z Ewangelii św. Mateusza (rozdział 27, wersety 57–61). Wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Niektóre modlitwy rodzice mogą dać dzieciom do odczytania.

WPROWADZENIE DO MODLITWY

Powstańcie i rozpocznijcie modlitwę (nie zapalajcie jednak do niej świecy). Na początku proście Ducha Świętego, aby prowadził was przez czas duchowego nawiedzenia Grobu Pańskiego.

Prowadzący: Duchu Święty, przyjdź do naszej rodziny, napełnij nasze serca Twoją łaską, daj nam przeżyć owocnie te kilkanaście minut w należytym skupieniu. Pomóż nam rozważać śmierć Pana Jezusa i tajemnicę Jego Grobu.

Uczyńcie znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący: Panie Jezu, Wielka Sobota to dzień inny niż wszystkie. Zazwyczaj wsłuchujemy się w Twoje słowa, a dzisiaj rozważamy Twój «odpoczynek» w grobie. Po zwycięskiej walce, jaką stoczyłeś na krzyżu, twoje ciało zostało z niego zdjęte i złożone na rękach Maryi, Twojej Matki. Ona zaś z Józefem z Arymatei zaniosła je do grobu wykutego w skale. Kiedy ktoś umiera, wszystko się zatrzymuje. W takim domu panuje cisza i pustka. Pojawiają się też łzy. Panie Jezu, wiemy, że Twoje przebywanie w grobie było tylko chwilowe, bo wróciłeś do życia – powstałeś z martwych. Chcemy teraz w duchu i myśli udać się do Twojego grobu. Chcemy także pomodlić się za tych, którzy są na cmentarzu i oczekują na powstanie z martwych.

PRAWDZIWY GRÓB JEZUSA

Prowadzący: Posłuchajmy teraz słów z Ewangelii świętego Mateusza: Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

Możecie wspólnie zaśpiewać pieśń Oto Jezus umiera.

GROBY NASZYCH BLISKICH

Prowadzący: Panie Jezu, kiedy myślimy o Twoim grobie, to na myśl przychodzą nam także groby bliskich nam osób. Czasem nasze serce przenika ból, że już ich nie ma obok nas. Za każdym razem, kiedy idziemy na cmentarz, stawiamy sobie pytania o życie wieczne. O to, jak to jest z czyśćcem, niebem, piekłem. Pytamy siebie, gdzie oni teraz się znajdują. Kiedy Twoje ciało spoczywało przez trzy dni w grobie, Ty zstąpiłeś do otchłani, aby stamtąd wyprowadzić do raju ludzi. Ufamy, że również nasi bliscy dostąpią radości życia wiecznego w niebie. Mamy nadzieję, że wielu z nich już teraz przebywa z Tobą w niebie, a inni oczekują w czyśćcu na pełne oczyszczenie z kar, na jakie zasłużyli przez swoje ziemskie życie. Ich ciała są nadal zamknięte w grobach cmentarnych i oczekują na zmartwychwstanie podobne do Twojego. Dlatego chcemy teraz wspomnieć naszych bliskich zmarłych i polecić ich Twojemu miłosierdziu.

Następnie odmówcie trzy razy: Wieczne odpoczywanie…

Prowadzący: O potężny Królu, Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci. Ty, przyjmując ludzką słabość, cios zadałeś szatanowi; własną śmiercią pokonałeś śmierć przez niego zgotowaną. Pełen blasku wstałeś z grobu i przez moc misterium Paschy, Twoje życie w nas odnawiasz, gdy nas grzechy uśmiercają. Udziel nam ożywczej łaski, byś przychodząc po raz drugi, zastał nas przygotowanych i z płonącą lampą w ręce. Wprowadź nas, łaskawy Sędzio, w światło i wieczysty pokój, bo przez wiarę oraz miłość już do Boga należymy. A teraz powtarzamy: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba…

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci…

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia…

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę…

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców…

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof, wojen i epidemii…

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek… Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania…

Prowadzący: Panie Jezu, daj nam tę łaskę, byśmy i my nie bali się umierać. Daj nam tę łaskę, byśmy na śmierć byli zawsze przygotowani przez święte życie. W godzinie Twojego konania i pogrzebu była przy Tobie Twoja Matka. Ona z boleścią w sercu rozważała Twój odpoczynek w grobie, dlatego jest nam tak bliska. Za jej orędownictwem chcemy prosić dla każdego z nas o szczęśliwą śmierć: O Maryjo, słodka ucieczko grzeszników i nasza najukochańsza Matko, przez boleść, jaką doznałaś patrząc na śmierć Syna Swego na krzyżu, otocz nas Swą nieustającą pomocą i miłosierdziem, gdy dusze nasze opuszczać będą ten świat. Oddal od nas nieprzyjaciół piekielnych i przyjdź zabrać dusze nasze, aby je przedstawić wiecznemu Sędziemu – Synowi Twojemu – Jezusowi. Królowo nasza, Matko nasza, nie opuszczaj nas przy przejściu naszej duszy do wieczności. Ty, po Jezusie, będziesz naszą jedyną pomocą w tej strasznej dla nas chwili. Proś, Syna Twego, żeby w Swej dobroci pozwolił nam umrzeć u stóp Twoich i oddać duszę nasze w Jego święte rany ze słowami: Jezu i Maryjo, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Amen.

Możecie odmówić trzy razy modlitwę Zdrowaś Maryjo… 

Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej komunia święta jest udzielana tylko umierającym, dlatego dzisiaj nie będziemy również przyjmować komunii duchowej. Zakończcie to wasze rozważanie znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.