OgłoszeniaUROCZYSTOŚC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11. 2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

31 października, 2020

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. W naszym kościele Msza św. jeszcze o godz. 1000. Ofiary na tacę przeznaczone na cele diecezjalne. W przyszłą niedzielę składka pozostaje w parafii. Dzisiaj o godz: 1400 Nieszpory żałobne i różaniec za zmarłych w kościele.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Zapraszam na Mszę św. o godz. 800, 1000, o 1500 koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z wypominkami, po koronce trzecia Msza św.

3. Od południa 1 listopada do północy 2 listopada możemy zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Należy spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Św., dowolna modlitwa w intencjach Ojca świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego.

    Przez cały miesiąc listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

4. Różaniec za zmarłych z wypominkami w dni powszednie o godz. 16:30. W piątek – w miejsce różańca – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie dziękuję za ofiary złożone z okazji zamówionych wypominek listopadowych i rocznych.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

    W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 1700.

   W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej o godz1700.

Okazja do spowiedzi w naszym kościele  w czwartek i piątek od godz. 1600.

    W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas  nabożeństwa po Mszy Świętej o godz.1700.

6. Wyjazd do chorych z posługą sakramentalną w piątek o godz.800. Proszę zgłaszać chorych bezpośrednio do mnie bądź. do Pani Wioletty Drzał.

7. Przyszła niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach św. będzie można złożyć ofiarę do puszek na „Kościół w potrzebie”. O przeprowadzenie zbiórki proszę wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas.

Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 800. Zapraszam na spotkanie Zespół Synodalny po Mszy św. o godz. 1000.

8. W tym tygodniu patronuje nam – 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

9. Dziękuję za sprzątanie i dekorację kościoła . W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła kolejne rodziny.

10. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej .

11.Modlitwa do św. Michała Archanioła.