OgłoszeniaŚNIADANIE WIELKANOCNE Z MODLITWĄ

11 kwietnia, 2020

Wielkanoc to nagły zwrot akcji w całej historii ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. Jezus zaskoczył wszystkich swoim powstaniem z grobu i powrotem do życia. Pozwólcie, by radość tego dnia przeniknęła do Waszego domu i do Waszych serc. Co prawda nie będzie zwyczajowego wyjścia do kościoła na Mszę św. Będzie mniej rodzinnych spotkań. Możecie jednak spotkać Jezusa, który chce wejść do Waszych domów, nawet mimo zamkniętych drzwi. Tak przyszedł do Wieczernika do swoich Apostołów i takie doświadczenie duchowe jest możliwe w Waszej rodzinie. Przy okazji śniadania wielkanocnego skorzystajcie z modlitwy błogosławieństwa stołu wielkanocnego.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE Z MODLITWĄ

Na stole, oprócz pokarmów, umieśćcie również świecę, którą zapalacie do waszej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijcie o odświętnym udekorowaniu stołu i świątecznej zastawie. Przygotujcie Biblię, aby odczytać fragment Ewangelii według św. Mateusza (rozdział 28, wersety 1-7). Błogosławieństwa pokarmów dokonuje ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny.

OBRZĘDY WSTĘPNE

Stojąc wokół stołu, niech jedna osoba zapali świecę.

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Możecie zaśpiewajcie pieśń wielkanocną (np. Wesoły nam dzień dziś nastał).

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Jedna osoba niech odczyta fragment Pisma świętego: Posłuchajmy słów z Ewangelii według św. Mateusza: O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”».

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący: Panie Jezu, gromadzimy się wokół naszego stołu wielkanocnego, aby uczcić Twoje Zmartwychwstanie. Przygotowaliśmy na Twoją cześć: jajka, wędliny, masło, sól, chrzan, słodką babkę. Pomóż nam cieszyć się tym, że jesteśmy razem i okazać Ci wdzięczność za dary, które nam dajesz.

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chryste zasiądź wśród nas.

Teraz możecie złożyć sobie życzenia, potem usiądźcie do posiłku. Na zakończenie śniadania odmówcie modlitwę:

Prowadzący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Prowadzący: Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

ŻYCZĘ SMACZNEGO WIELKANOCNEGO ŚNIADANIA!