OgłoszeniaNOWE ZARZĄDZENIE BISKUPA TARNOWSKIEGO – 19.04.2020

19 kwietnia, 2020

W sobotę po południu, już po opublikowaniu ogłoszeń parafialnych, otrzymałem „Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Odwołując się do Zarządzenia podaję kilka szczegółów i wyjaśnień:

Punkt 2 Zarządzenia: „Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, m.in. wywieszając tę informację na drzwiach świątyni”.

Nawa naszego kościoła ma powierzchnię 195 m2 (bez chóru). Ponieważ na 1 osobę ma przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni, stąd u nas może uczestniczyć we Mszy św. 13 osób w ławkach i 3 osoby na chórze (czyli łącznie 16 osób).

Punkt 3 Zarządzenia: „W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw”.

Punkt 4 Zarządzenia: „W każdej parafii należy zorganizować adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób”.

W dniach, w których Msza św. sprawowana jest po południu, od godz. 17:00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu (modlitwa indywidualna w ciszy, okazja do spowiedzi świętej). Podczas adoracji (o godz. 17:30), będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej. W tym tygodniu zapraszam na adorację codziennie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 17:00 do 18:00.