OgłoszeniaNIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020

18 kwietnia, 2020

1. W 2. Niedzielę Wielkanocną przeżywamy Święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele 76. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.

2. Dziękuję za wszystkie ofiary przekazywane na nasze konta parafialne. Bóg zapłać!

3. W nadchodzącym tygodniu w liturgii obchodzimy: w czwartek uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski; w sobotę święto św. Marka, Ewangelisty.

4. Za tydzień Niedziela Biblijna.

5. Od 20 kwietnia zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem pandemii. Na temat ograniczeń w wydarzeniach o charakterze religijnym w oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Zdrowia czytamy: „Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni”. W związku z powyższym, w naszym kościele od 20 kwietnia we Mszy może uczestniczyć maksymalnie 16 osób. Oprócz 16. osób w ławkach, w liturgii może pełnić posługę asysta w prezbiterium (4 pełnoletnie osoby).

6. Z radością przyjmujemy do wiadomości fakt, że liczba wiernych w kościele została zwiększona. Tym niemniej jest ona wciąż ograniczona. W przypadku naszej parafii nie ma już potrzeby informowania o chęci uczestnictwa we Mszy św. w dzień powszedni. Taka konieczność istnieje nadal, gdy chodzi o Mszę niedzielną (powiadomienie telefoniczne). Do odwołania obowiązuje nas zachowywanie najwyższych środków ostrożności (2-metrowa odległość w ławkach pomiędzy wiernymi, także w czasie przyjmowania Komunii Świętej).

7. Osoby przebywające w kościele mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Ten obowiązek dotyczy także asysty liturgicznej.

8. W tym tygodniu Msza św. codziennie o godz. 18:00, w sobotę o godz. 7:00. Codziennie także można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź odbywa się indywidualnie.

9. Na początku kwietnia ogłosiliśmy konkurs internetowy na najpiękniejszą palmę (wykonaną w całości ręcznie). Komisja konkursowa przyznała jednogłośnie nagrody następującym autorom prac: I miejsce: Monika Pękala; II miejsce: Bartłomiej Bieszcz i Jakub Pękala; III miejsce: Julia Jędrysek. Komisja przyznała także dwa wyróżnienia, które otrzymują: Maja Białorucka oraz Julia, Tymoteusz i Wojciech Ferfeccy. Zwycięzcom gratulujemy! A rodziców proszę o kontakt, w celu ustalenia odbioru nagród w imieniu dzieci.