OgłoszeniaNIEDZIELA PALMOWA – 5.04.2020

4 kwietnia, 2020

1. Niedziela Palmowa rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia. Jest także I niedzielą miesiąca. Ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia zmiany tajemnic, proszę, aby członkinie i członkowie Róż Żywego Różańca odmawiali dotychczasową tajemnicę. Intencja, którą papież Franciszek wyznacza dla Róż na miesiąc kwiecień: Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

2. W Niedzielę Palmową zapraszam i zachęcam do szczególnej modlitwy w „domowym kościele”. Obrzęd rodzinnego nabożeństwa i jego schemat znajdziemy w poprzednim ogłoszeniu.

3. Organizujemy także internetowy konkurs na najpiękniejszą palmę. Szczegóły konkursu w wpisie z 1.04.2020.

4. Msze św. niedzielne i w dni powszednie sprawowane są przy drzwiach zamkniętych. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób (wyłącznie te osoby, które zamówiły intencję mszalną). W takiej sytuacji niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa, dzwoniąc pod numer parafialny: 17 745 16 41.

5. Do odwiedzenia kościoła zapraszam indywidualnie w ciągu tygodnia. Środkowe drzwi świątyni (przedsionek) otwarte są codziennie. Jest również wystawiony klęcznik. Można także zabrać świąteczne wydanie parafialnego biuletynu „Przystań”.

6. W zaistniałej sytuacji jesteśmy zmuszeni do skonfrontowania się z naszymi przyzwyczajeniami i tradycjami, jakie przez lata kultywowaliśmy przy okazji przeżywania Wielkiego Tygodnia. W jednej chwili parafianie zostali pozbawieni dostępu do Mszy św., spowiedzi i Komunii sakramentalnej. Nie tak wyobrażaliśmy sobie święta wielkanocne i serce roku liturgicznego, jakim jest Triduum Paschalne. W związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Liturgia w kościele nie będzie mieć ani okazałego ani uroczystego charakteru. Obrzędy będą odprawiane bez udziału wiernych, z ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich). Abyśmy mogli jak najgłębiej przeżyć razem nadchodzące dni, w dzień poprzedzający daną liturgię będę podawał objaśnienia i wskazania do zastosowania w rodzinnym gronie.

7. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy, bp Leszek Leszkiewicz będzie głosił rekolekcje przygotowujące nas do świętowania Triduum Paschalnego. Będą one transmitowane na falach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz w Internecie. Ksiądz Biskup wygłosi homilię na Mszy o godz. 10:30 w Niedzielę Palmową oraz o godz. 18:00 w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę.

8. Dla parafian, którzy nie mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, spowiedź przedświąteczna odbywa się indywidualnie i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt, dzwoniąc pod numer: 17 745 16 41. Podczas rozmowy ustalimy dzień i godzinę spowiedzi.

9. W czasie trwania pandemii nie możemy przystąpić do Komunii sakramentalnej, ale zawsze i w każdej chwili możemy się wzmocnić Komunią duchową. W Wielkim Tygodniu zachęcam do codziennego przyjmowania Komunii na sposób duchowy. Jak przyjmować Komunię duchową – znajdziemy we wpisie z 26.03.2020.

10. Zachęcam do codziennego odmawiania różańca w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii oraz koronki do Bożego Miłosierdzia za naszą wspólnotę parafialną, aby Pan Bóg uchronił nas od niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

11. Jeśli w Waszym sąsiedztwie jest osoba, która potrzebuje żywności bądź lekarstw, a sama nie jest w stanie dokonać zakupów, to proszę o świadczenie sobie wzajemnej pomocy, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

12. Na czas trwania pandemii zostaje zawieszona peregrynacja figury św. Michała Archanioła w rodzinach naszej parafii.

13. Intencje Mszy świętych podane są w zakładce „Aktualności / Intencje mszalne”. W tym tygodniu Msza św. będzie codziennie o godz. 18:00, w Wigilię Paschalną o godz. 19:00.

14. Przypominam, że na naszej stronie zamieszczane są wszelkie informacje i komunikaty. Bardzo proszę, aby przekazywać je osobom, które nie korzystają z Internetu, ponieważ nie umieszczam ich na tablicy ogłoszeń przy kościele. Niedzielne ogłoszenia aktualizuję w sobotę przed południem.

15. Kolejne ogłoszenia podam we wtorek. Omówię w nich Dzień Pojednania w Rodzinie, który będziemy przeżywać w Wielką Środę.