OgłoszeniaMODLITWA RODZINNA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ – 3.04.2020

3 kwietnia, 2020

Ustalcie konkretną porę wspólnej modlitwy w Niedzielę Palmową, np. po południu albo po kolacji. Znajdźcie na modlitwę odpowiednie miejsce. Jeżeli macie zrobiony w domu ołtarzyk to zgromadźcie się przy nim. Możecie również usiąść przy stole, przy którym wspólnie jecie posiłki (to podkreśli rodzinny charakter modlitwy). Połóżcie na nim Pismo Święte, krzyż i świecę. Przed rozpoczęciem modlitwy znajdźcie w Biblii fragment z Ewangelii według św. Matusza (rozdział 21 wersety 1-11). Niech go odczyta osoba dorosła lub starsze dziecko. Wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Niektóre modlitwy rodzice mogą dać dzieciom do odczytania.

OBRZĘD MODLITWY RODZINNEJ

Zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi:

Prowadzący: Światło Chrystusa.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Na początek zaproście o światło Ducha Świętego:

Prowadzący: Duchu Święty, który oświecasz nasze serca i nasze umysły dodaj nam ochoty i zdolności, aby nauka zawarta w Twoim Słowie, była dla nas pożyteczna w życiu doczesnym i wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący: Panie Jezu, pragniemy Cię teraz zaprosić do naszego domu. Przez Wielki Post modliliśmy się tak jak umiemy. Podjęliśmy różne wyrzeczenia, umartwienia i dobre uczynki, bo chcieliśmy dobrze przygotować się do Świąt. Nie sądziliśmy, że dzisiaj – w Niedzielę Palmową – nie będziemy mogli pójść do kościoła, aby tam poświecić palmy. Prosimy Cię, pobłogosław naszą rodzinę i umocnij naszą wiarę w to, że Ty jesteś Królem naszego życia. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

Prowadzący: Panie, zmiłuj się nad nami.

Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami.

Prowadzący: Chryste, zmiłuj się nad nami.

Wszyscy: Chryste, zmiłuj się nad nami.

Prowadzący: Panie, zmiłuj się nad nami.

Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami.

Można zaśpiewać pieśń wielkopostną.

Prowadzący: Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Mateusza: Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!» Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Teraz niech wszyscy usiądą i porozmawiajcie o tej Ewangelii, zastanawiając się, co Pan Jezus chce Wam powiedzieć. W tym celu można postawić sobie następujące pytania:

1. Czy ufam Panu Jezusowi jak uczniowie, których wysłał do miasta po oślicę? Czy mimo to, że czasem po ludzku, różne sprawy wydają mi się nie do rozwiązania, potrafię powierzyć je Panu Jezusowi, mówiąc: „Panie Jezu, Ty się tym zajmij”?

2. Zastanówcie się, czy w Waszym domu jest miejsce dla Pana Jezusa? Czy oczekujecie Go tak jak mieszkańcy Jerozolimy? Czy cieszycie się tym, że możecie się wspólnie pomodlić? Że już za tydzień będą Święta?

3. Mieszkańcy Jerozolimy zadawali sobie pytanie: „Kto to jest”, czyli kim jest ten człowiek, na którego widok tłumy wiwatują. A Ty jak odpowiesz sobie na pytanie: „Kto to jest Jezus?”. Czy w Twojej rodzinie i Twoim życiu jest miejsce dla Pana Jezusa? Jakie to jest miejsce i czego od Pana Jezusa oczekujesz?

Następnie niech wszyscy uklękną.

Prowadzący: Przeprośmy teraz Pana Jezusa za zło, które wkrada się do naszego domu i naszego życia. Będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Za wszystkie zaniedbane modlitwy rodzinne…; Za wszystkie domowe kłótnie…; Za zaniedbanie naszych domowych obowiązków…; Za niedocenianie pracy innych domowników…

Warto byłoby w tym momencie przeprosić innych członków rodziny za wszystko, co z Waszej strony było nie tak względem nich. Pamiętając, że Wasze wzajemne relacje w rodzinie są dla Boga bardzo ważne!

Prowadzący: Prośmy teraz o to, czego najbardziej potrzebujemy. Będziemy powtarzać: Prosimy Cię, Panie Jezu.

O siłę do trwania przy Tobie w trudnościach…; O to, abyśmy umieli zrobić miejsce dla Ciebie w naszej rodzinie…; O zdrowie dla nas wszystkich i naszych bliskich…; O zapewnienie nam środków koniecznych do godnego życia…; O miłość i życzliwość w naszej rodzinie…

Prowadzący: A teraz podziękujmy Panu Jezusowi za to, co dla nas robi. Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, Jezu.

Za to, że mogliśmy się wspólnie spotkać na tej modlitwie…; Za to, że mogliśmy dzisiaj wspomnieć Twój wjazd do Jerozolimy, mimo że nie mogliśmy być w kościele…; Za to, że przychodzisz do nas w Komunii duchowej…; Za całą naszą rodzinę, za tych obecnych na tej modlitwie, jaki i nieobecnych…; Za zdrowie…; Za wszystkie wspólne posiłki…; Za każdą chwilę spędzoną razem…; Za wszystkie nasze talenty…

Na zakończenie domowego nabożeństwa warto odmówić znaną wszystkim modlitwę. A jeżeli w Waszym domu jest tradycja wspólnego odmawiania różańca, warto pomodlić się, odmawiając cząstkę albo jeden dziesiątek różańca.

KOMUNIA DUCHOWA

Możecie także przyjąć Komunię duchową. Czyńcie to ze spokojem. Czytajcie powoli modlitwy, myśląc z utęsknieniem o kościele i tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus. Potem możecie zaśpiewać pieśń eucharystyczną.

Propozycja modlitwy dla dzieci: Panie Jezu, przyjdź do mnie i wejdź do mojego serca. Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochałeś innych. Pomóż mi czynić tylko dobre rzeczy, a unikać złych, bo bardzo Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Amen.

Propozycja modlitwy dla dorosłych: Panie Jezu wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Ciebie całą moją duszą. Ponieważ teraz nie mogę cię przyjąć w Komunii sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę Cię, to Ty przyjdź teraz duchowo do mojego serca. A kiedy już do niego wejdziesz, przygarnę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie pozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Twojego Syna jako wynagrodzenie za moje grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym i w intencjach Kościoła Świętego. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Rodzice mogą pobłogosławić swoje dzieci. Ojciec i matka mogą czytać wspólnie następująca modlitwę: Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.

ZAKOŃCZENIE

Następnie wszyscy wykonują znak krzyża na sobie. Można przy tym powiedzieć następujące słowa: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen.