Ogłoszenia31 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 31.10. 2021.

30 października, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy 31. niedzielę zwykłą. Składka przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać! W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 800, składka na cele diecezjalne.

2. Jutro, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu będą o godz. 800 i 1000.  W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

O godz. 1400 nieszpory w kościele a następnie procesja na cmentarz połączona z różańcem i modlitwą przy 5 stacjach  na cmentarzu za zmarłych.

3. Podobnie jak w latach ubiegłych przy bramie cmentarnej będzie organizowana kwesta na rzecz Wyższego Seminarium Duchowne w Tarnowie. Zbiórkę przeprowadzą kandydaci do sakramentu bierzmowania z kl. VII i VIII.

4. We wtorek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. – o godz. 700 i 1700 połączone z wypominkami za zmarłych.

5. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w środę i czwartek od godz. 1600  szczególnie dla dzieci i młodzieży, w piątek od godz. 1600 dla starszych. Wyjazd do chorych w piątek o godz. 800.  W pierwszy  czwartek tradycyjnie modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek nabożeństwo  ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa .W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną.

7. Różaniec za zmarłych z wypominkami w dni powszednie o godz. 1630. W piątek – w miejsce różańca – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

8. We wtorek, o godz. 1015, uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzą się na cmentarzu, aby pomodlić się za zmarłych. Do modlitwy zachęcamy wszystkich, którzy dysponują wolnym czasem.

9. W czwartek, o godz. 1630, na Różaniec z wypominkami i Mszę św. zapraszam młodzież z kl. VII ( podczas Mszy św. odbędzie się złożenie  przez młodzież Deklaracji do przyjęcia sakramentu bierzmowania), w piątek z kl. VIII. Proszę kandydatów do sakramentu bierzmowania, aby wypisali na kartkach imiona i nazwiska swoich zmarłych.

10. W sobotę, 6 listopada, o godz. 1500, zapraszam Parafian na wspólną modlitwę za zmarłych podczas epidemii cholery. Modlitwa odbędzie się na „cmentarzu cholerycznym” na Podlesiu Ostrowskim.

11. Dziękuje za sprzątanie i dekorację kościoła. W sobotę o godz. 800 proszę o przygotowanie kościoła kolejne rodziny.

Dziękuje również za wykonanie dekoracji okolicznościowej na listopad.

Bóg zapłać za prace przy chodniku wokół kościoła.

12.. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej .

13. Modlitwa  Synodalna i do św. Michała Archanioła…