Ogłoszenia29 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18.10.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

17 października, 2020

1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele to Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Dziękuję za ofiary z minionej niedzieli na potrzeby parafii  i na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać! Za tydzień składka pozostaje w parafii. Następna niedziela to Niedziela Synodalna.

3. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Codziennie w naszym kościele  nabożeństwo różańcowe o godz. 1700. Zapraszam na tę modlitwę w czasie której będziemy się modlić o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszącym im z pomocą..

4. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”)  Biskup Tarnowski Andrzej Jeż ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Przypomina, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos.

Dekret Biskupa Tarnowskiego  w związku ze wzrostem zachorowań na covid-19 zamieszczony jest w gablocie.

W naszym kościele zgodnie z rozporządzeniem w zgromadzeniu może brać udział 50 osób. ( 10 osób na chórze, pozostałe w kościele).

5. W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary  i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

6. Na stoliku pod chórem przygotowane są kartki na wypominki. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej . W zakrystii można zakupić Kalendarze Rolników na 2021 r. – 23 zł. oraz kalendarz z Ojcem Świętym Franciszkiem – 6 zł.

7. W czwartek w ramach katechezy w szkole odbędzie się egzamin w klasie ósmej przed sakramentem bierzmowania.

8. W piątek proszę o poprowadzenie różańca misyjnego kandydatów do bierzmowania z klasy ósmej.

9. Dziękuję za sprzątanie i dekorację kościoła : W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła kolejne rodziny.

10. Zmarł ks. Andrzej Klimek emerytowany proboszcz parafii Złockie.               W latach 1984 – 1993 był proboszczem naszej parafii. Pogrzeb odbędzie się dzisiaj w parafii Złockie o godz. 1400.  Dziękuję delegacji  z naszej parafii, która weźmie udział w pogrzebie.                                                                      Za zmarłego + ks. Andrzeja w naszym kościele zostanie dzisiaj odprawiona Msza św. o godz. 1500 połączona z różańcem w jego intencji. Zachęcam do udziału w tym nabożeństwie, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec  byłego proboszcza i wypraszać dla niego wieczne szczęście w niebie.                                   Dobry Jezu…

11. Modlitwa do św. Michała Archanioła.