OgłoszeniaWIELKI CZWARTEK – WIECZORNE CZUWANIE W RODZINIE

8 kwietnia, 2020

W Wielki Czwartek rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne. Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, będę sprawował o godz. 18:00 (bez udziału wiernych). W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas „Chwała” został przeniesiony na rozpoczęcie liturgii. Gdy usłyszycie głos dzwonów, łączcie się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu.

Co zrobić, aby w domu przeżyć podniosły nastrój świąt paschalnych? Z całą pewnością nic nie zastąpi nam uczestnictwa we Mszy św. w kościele parafialnym. Możecie jednak duchowo uczestniczyć w tym, co będę celebrował tego wieczoru w świątyni. Zaplanujcie tak wieczór, aby móc wysłuchać Mszy Wieczerzy Pańskiej, transmitowanej przez radio, telewizję lub Internet. Ponieważ wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa, możecie i Wy w domu przygotować rodzinną wieczerzę. Nie musi być wykwintna, ale odświętne nakrycie stołu już będzie znakiem dla domowników (a szczególnie dla dzieci), że jest to wyjątkowa kolacja.

Druga propozycja to wspólne czuwanie wieczorne. Zapraszam Was do duchowego przeżycia czuwania z Jezusem konającym. Niech Wasze myśli biegną do kościoła parafialnego, gdzie zawsze w Wielki Czwartek była przygotowana Ciemnica. Mogliście tam trwać w skupieniu przed Najświętszym Sakramentem. Wprawdzie w tym roku nie ma Ciemnicy w kościele, ale Pan Jezus jest tam nadal obecny w tabernakulum i czeka na Waszą modlitwę i na Was, kiedy znów będziecie mogli pójść do Niego, po zakończeniu epidemii.

WSPÓLNA KOLACJA

Wieczerzę możecie przygotować na stole, przy którym gromadzicie się do wspólnej modlitwy. Nakryjcie stół obrusem i postawcie na nim świecę, którą zapalacie do waszej modlitwy rodzinnej. Możecie użyć świątecznej zastawy i delikatnie udekorować stół, tak by przypominał bardziej uroczystą okazję spotkania.

Na początek, stojąc wokół stołu, zapalcie świecę, mówiąc: Chryste, zasiądź wśród nas.

Potem wykonajcie znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący: Panie Jezu, przez tę wspólną kolację pragniemy wspomnieć Twoją Ostatnią Wieczerzę z Apostołami w Wieczerniku. Pomóż nam cieszyć się tym, że jesteśmy razem i okazać Ci wdzięczność za dary które nam dajesz.

Teraz ojciec lub matka odmawia modlitwę nad posiłkiem: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty wypełniając wolę Ojca, stałeś się dla nas posłuszny aż do śmierci. Pobłogosław nas, którzy jako jedna rodzina gromadzimy się przy tym stole, i spraw, abyśmy zawsze szukając tego, co dobre, Bogu przyjemne i doskonałe, za Twoim przykładem żywili się duchowym pokarmem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Usiądźcie do posiłku. W trakcie posiłku porozmawiajcie, w jaki sposób w waszej rodzinie możecie sobie służyć, pomagać i okazywać miłość. Na zakończenie kolacji odmówcie modlitwę:

Prowadzący: Panie Jezu, dziękujemy Ci, że zechciałeś zasiąść wśród nas do rodzinnej kolacji. Dziękujemy, że dajesz nam codzienny pokarm i wzajemną miłość. Naucz nas wzajemnej cierpliwości i życzliwości.

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący: Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci. A była to śmierć na krzyżu. Módlmy się: Boże, Ojcze wszystkich ludów, wejrzyj łaskawie na naszą rodzinę, która radośnie zasiadła do wspólnej wieczerzy i spraw, byśmy kiedyś mogli uczestniczyć w doskonałej radości w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Aby wprowadzić w czyn przykazanie wzajemnej miłości i służby, postarajcie się razem posprzątać po kolacji.

WSPÓLNE CZUWANIE WIECZOREM

Ustalcie konkretną porę wspólnej modlitwy, najlepiej wieczorem. Modlitwę postarajcie się przeprowadzić w postawie klęczącej. Celebrujcie ją przy domowym ołtarzyku albo przy stole przy którym spożyliście wieczerzę. Połóżcie na nim Pismo Święte, krzyż i świecę. Krzyż możecie nakryć kawałkiem jednokolorowego materiału, tak jak czyni się to w Wielki Czwartek w kościołach. Przed rozpoczęciem modlitwy znajdźcie w Biblii fragment z Ewangelii według św. Matusza (rozdział 26, wersety 36-45. Niech go odczyta osoba dorosła lub starsze dziecko. Wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Niektóre modlitwy rodzice mogą dać dzieciom do odczytania.

OBRZĘD CZUWANIA

Zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi:

Prowadzący: Światło Chrystusa.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Potem wszyscy klękają i wykonują znak krzyża, mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący: Panie Jezu, zanim udamy się na spoczynek, pragniemy pozostać jeszcze chwilę przy Tobie. W zeszłym roku, mogliśmy pojechać do kościoła na chwilę czuwania i poczuć Twoją bliskość płynącą z Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Dzisiaj jest to niemożliwe. Wiemy jak bardzo czasem potrzebujemy pocieszenia, kiedy jest nam ciężko i trudno. Tej nocy to Ty przeżywasz Twoją wewnętrzną walkę. I to Ty pragniesz być pocieszony przez nas. Pomóż nam być wytrwałymi w modlitwie.

Można zaśpiewać pieśń (np. Ogrodzie Oliwny).

Prowadzący: Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Mateusza: Po wieczerzy przyszedł Jezus z Apostołami do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników».

Prowadzący: Panie Jezu, chcemy Cię przeprosić za to, że nie zawsze jesteśmy tak wytrwali w modlitwie, jak tego od nas oczekujesz i bardziej przypominamy Apostołów, którzy śpią. Dlatego powtarzamy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Za niedbałe i szybkie odmawianie modlitwy…

Za opuszczone pacierze rano lub wieczorem…

Za odkładanie na potem modlitwy wieczornej…

Za szukanie wymówek, kiedy ktoś nas zaprasza do modlitwy…

Za naszą zbytnią ufność w siebie i brak wołania o Twoją pomoc…

Za niedotrzymane obietnice w modlitwie…

Następnie odmówcie trzy razy: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Można zaśpiewać pieśń (np. Ach, mój Jezu).

Prowadzący: Panie Jezu, podczas modlitwy w Ogrójcu, Twoje serce było przepełnione strachem i lękiem. Wiedziałeś, że czeka Cię ogromne cierpienie. Dzisiaj na świecie tak wiele ludzi cierpi z powodu koronawirusa. Czują się bezradni i zagubieni. Nie są w stanie wszystkiego zrozumieć i jak najszybciej chcieliby wrócić do zwyczajnego życia sprzed kilku tygodni. Podobnie jak my, wiele innych osób od dłuższego czasu przebywa w domu. Nie możemy odwiedzać naszych bliskich. Nie możemy zobaczyć się z tymi, których kochamy, bo mieszkają gdzie indziej. Bardzo nam ich brakuje i martwimy się o nich, zwłaszcza o tych, którzy są starsi i schorowani. Dlatego pragniemy teraz, tak jak Ty w Ogrójcu, prosić Boga, który jest kochającym Ojcem. Będziemy powtarzać: Zmiłuj się nad nami.

Spraw, aby jak najszybciej skończyła się epidemia…

Dodaj siły lekarzom i pielęgniarkom, którzy pomagają chorym…

Daj powrót do zdrowia tym którzy są w szpitalach…

Daj cierpliwość tym, którzy są zamknięci w domach na kwarantannie…

Pociesz tych, którzy płaczą po śmierci bliskich…

Zachowaj w zdrowiu całą naszą rodzinę…

Następnie odmówcie wspólnie modlitwę: Ojcze nasz…

Polećcie Panu Bogu także zmarłych.

Prowadzący: Panie Jezu, polecamy Ci też zmarłych, na całym świecie z powodu koronawirusa. Modlimy się też za zmarłych z naszej rodziny.

Następnie odmówcie trzy razy: Dobry Jezu, a nasz Panie…

KOMUNIA DUCHOWA

Przyjmijcie teraz Komunię duchową.

Prowadzący: Pomyślmy wszyscy o naszym kościele parafialnym. Tam jest cały czas obecny Pan Jezus. Zaprośmy go do naszych serc i do naszego domu.

Jako przygotowanie do komunii duchowej możecie odczytać krótkie rozważanie św. Alfonsa Marii Liguoriego.

Prowadzący: Oto tam jest nasz dobry przyjaciel, Jezus Chrystus, który w Najświętszym Sakramencie dodaje nam otuchy, mówiąc do nas: „Oto ja jestem z wami po wszystkie dni”. Oto jestem, powiada, zupełnie dla was, przyszedłem z nieba do tego waszego więzienia, aby wam przynieść pociechę, pomoc i wybawienie. Przychodźcie do Mnie, ze Mną przebywajcie ustawicznie. Mnie się trzymajcie, a nie będziecie czuli nędzy waszej; potem Mnie oglądać będziecie w moim królestwie, tam was uszczęśliwię zupełnie. O Boże, o niepojęta miłości, ponieważ Ty dla nas raczysz być tak łaskawym, że dla przebywania w pobliżu nas zstępujesz na ołtarze nasze, postanawiam sobie odwiedzać Cię często, chcę się cieszyć, ile tylko będę mógł, obecnością Twoją najsłodszą, która świętych uszczęśliwia w raju. Obym mógł zawsze z Tobą pozostawać, aby Ci oddawać cześć i akty miłości wzbudzać! Zbudź, proszę Cię, duszę moją, gdyby przez oziębłość lub z powodu spraw światowych zaniedbywała Cię odwiedzać. Zapal we mnie pragnienie przebywania ustawicznego w pobliżu tego Sakramentu. Ach, mój Jezu, obym Cię był zawsze miłował, obym Ci był zawsze radość sprawiał! Tym się pocieszam, że mi jeszcze czas zostaje, abym to uczynił nie tylko w przyszłym, ale jeszcze i w tym życiu. Pragnę to czynić, pragnę Cię na przyszłość miłować, moje dobro najwyższe, miłości moja, skarbie mój i moje wszystko. Miłować Cię pragnę wszelkimi siłami. Boże mój, dopomóż mi, abym Cię miłował.

Czytajcie powoli modlitwy, myśląc o swoim kościele parafialnym i tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus.

Propozycja modlitwy dla dzieci: Panie Jezu, przyjdź do mnie i wejdź do mojego serca. Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochałeś innych. Pomóż mi czynić tylko dobre rzeczy, a unikać złych, bo bardzo Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Amen.

Propozycja modlitwy dla dorosłych: Panie Jezu wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Ciebie całą moją duszą. Ponieważ teraz nie mogę cię przyjąć w Komunii sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę Cię, to Ty przyjdź teraz duchowo do mojego serca. A kiedy już do niego wejdziesz, przygarnę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie pozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Twojego Syna jako wynagrodzenie za moje grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym i w intencjach Kościoła Świętego. Amen.

Możecie zaśpiewać pieśń eucharystyczną (np. Przed tak wielkim Sakramentem).

A teraz powierzcie się opiece Maryi:

Prowadzący: Panie Jezu, poprzez komunię duchową przyjęliśmy Cię do naszego serca i do naszego życia. Ty, po długiej modlitwie w Ogrójcu, zgodziłeś się z wolą Twego Ojca w niebie. Przyjąłeś krzyż i cierpienie dla naszego zbawienia, aby nas ocalić. Pragniemy teraz wzywać orędownictwa Twojej i naszej Matki, Maryi. Ona również zgodziła się z wolą Bożą, choć w innych okolicznościach. Dlatego wierzymy, że będzie naszą orędowniczką i zawsze weźmie nas w obronę przy grożącym niebezpieczeństwie utraty zbawienia.

Prowadzący: Pod Twoją obronę…

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Rodzice mogą pobłogosławić swoje dzieci. Ojciec i matka mogą czytać wspólnie następująca modlitwę: Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ZAKOŃCZENIE

Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten nasz dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie wszyscy wykonują znak krzyża na sobie. Można przy tym powiedzieć następujące słowa: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Na koniec można zaśpiewać pieśń (np. Dobranoc, Głowo święta).