OgłoszeniaCZWARTY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

27 maja, 2020

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Zniesienie obostrzeń obejmuje także kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego.

Uczestniczenie na Mszy wewnątrz kościoła

Od soboty, 30 maja, przestaje obowiązywać limit wiernych w kościele. Stąd też nie będziemy musieli już zachowywać w ławkach 2-metrowej odległości od siebie. Nadal jednak będą obowiązywać nas maseczki ochronne.

Uczestniczenie na placu przykościelnym

Jeśli w przestrzeni otwartej (na zewnątrz kościoła) mamy możliwość zachowania 2. metrów odległości od innych, nie musimy zasłaniać ust i nosa. Możemy więc uczestniczyć wokół kościoła bez maseczki, ale tylko wtedy, gdy zachowamy odpowiedni dystans.

Natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych, wówczas musimy zasłonić usta i nos.

Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki, osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.