HomePogrzeb

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym i Urzędzie Stanu Cywilnego i przedstawić stosowne dokumenty: odpis Aktu Zgonu z USC, dane personalne zmarłego, w przypadku – gdy zmarły nie był parafianinem – pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał. Godzinę i formę pogrzebu rodzina ustala najpierw w Kancelarii Parafialnej, następnie w zakładzie pogrzebowym. Mogiłę (grobowiec) przygotowuje Zakład Pogrzebowy „Eden” w Ostrowie. Na życzenie rodziny zmarłego, w kancelarii można uzyskać zgodę na pochówek zmarłego parafianina
w innej parafii. Msza święta pogrzebowa odbywa się w naszej parafii. Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św. Dlatego gorąco zachęca się wiernych do modlitwy i przyjęcia Komunii Św. w intencji zmarłego.
Przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz zamówienia Mszy św.
pogrzebowych.