HomeMałżeństwo

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym
ślubem z następującymi dokumentami: świadectwem chrztu (jeżeli chrzest był w innej parafii),
zaświadczeniem z USC o braku przeszkód w prawie cywilny (ślub konkordatowy) lub dokumentem z
USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy), dowodem osobistym, ostatnim
świadectwem z religii, zaświadczeniem o bierzmowaniu (jeżeli nie jest odnotowane na świadectwie
chrztu).
Parafię i termin ślubu narzeczeni ustalają na kilka miesięcy w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się
zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii
narzeczonego.
Zapowiedzi przedślubne głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i
narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie), celem stwierdzenia ewentualnych
przeszkód. Osoby mające wiedzę odnośnie przeszkód, są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym
proboszcza parafii.
Na pierwszej rozmowie narzeczeni otrzymują kartkę do Poradni Rodzinnej i na dzień skupienia oraz
kartki do poświadczenia spowiedzi sakramentalnej. Spowiedź pierwsza winna się odbyć bezpośrednio
po pierwszej wizycie w Kancelarii, spowiedź druga – w dniu ślubu w przeddzień ślubu. Przystępując
do konfesjonału należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy kartkę do podpisu.
W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, kartki z Poradni Rodzinnej oraz podają dane dwóch świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
W dniu ślubu narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Tam przekazują kapłanowi obrączki i karteczki od spowiedzi narzeczonych i składają stosowne podpisy.