Archiwa miesięczne: październik 2020

UROCZYSTOŚC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11. 2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kategory : Ogłoszenia

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. W naszym kościele Msza św. jeszcze o godz. 1000. Ofiary na tacę przeznaczone na cele diecezjalne. W przyszłą niedzielę składka pozostaje w parafii. Dzisiaj o godz: 1400 Nieszpory żałobne i różaniec za zmarłych w kościele.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Zapraszam na Mszę św. o godz. 800, 1000, o 1500 koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z wypominkami, po koronce trzecia Msza św.

3. Od południa 1 listopada do północy 2 listopada możemy zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Należy spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Św., dowolna modlitwa w intencjach Ojca świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego.

    Przez cały miesiąc listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

4. Różaniec za zmarłych z wypominkami w dni powszednie o godz. 16:30. W piątek – w miejsce różańca – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie dziękuję za ofiary złożone z okazji zamówionych wypominek listopadowych i rocznych.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

    W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 1700.

   W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej o godz1700.

Okazja do spowiedzi w naszym kościele  w czwartek i piątek od godz. 1600.

    W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas  nabożeństwa po Mszy Świętej o godz.1700.

6. Wyjazd do chorych z posługą sakramentalną w piątek o godz.800. Proszę zgłaszać chorych bezpośrednio do mnie bądź. do Pani Wioletty Drzał.

7. Przyszła niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach św. będzie można złożyć ofiarę do puszek na „Kościół w potrzebie”. O przeprowadzenie zbiórki proszę wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas.

Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 800. Zapraszam na spotkanie Zespół Synodalny po Mszy św. o godz. 1000.

8. W tym tygodniu patronuje nam – 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

9. Dziękuję za sprzątanie i dekorację kościoła . W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła kolejne rodziny.

10. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej .

11.Modlitwa do św. Michała Archanioła.

30 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 25.10. 2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kategory : Ogłoszenia

1. Przeżywamy 30. niedzielę zwykłą. W naszej diecezji to kolejna niedziela synodalna. Składka przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać! W przyszłą niedzielę składka na cele diecezjalne. Zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w drugą niedziele.

2. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele nabożeństwo różańcowe o godz. 17 00. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę. Okazja do spowiedzi św. – codziennie pół godziny przed różańcem.

3. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywajmy go w szczególnych potrzebach szczególnie teraz w czasie pandemii..

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu będą o godz. 8:00 i 10:00.W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Procesja na cmentarz, połączona z różańcem za zmarłych i błogosławieństwem grobów – o godz. 14:00. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych uporządkujmy groby naszych bliskich. Wszelkie śmieci wyrzucajmy do kontenera, lub – w razie jego zapełnienia – zabierzmy opakowania ze sobą.

5. Podobnie jak w latach ubiegłych przy bramie cmentarnej będzie organizowana kwesta na rzecz Wyższego Seminarium Duchowne w Tarnowie. Zbiórkę przeprowadzą kandydaci do sakramentu bierzmowania z kl. VII i VIII. Lista z godzinami kwesty jest przygotowana w zakrystii. Bardzo proszę młodzież o zapisywanie się na niej.

6. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W tym dniu kapłan może celebrować trzy Msze św.: jedną w zamówionej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, trzecią w intencjach Ojca świętego. W naszym kościele Msze św. – o godz. 8:00, 10:00, o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z wypominkami, po koronce trzecia Msza św. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

7. Dziękuje za sprzątanie i dekorację kościoła: W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła następne rodziny:

8. Na stoliku pod chórem przygotowane są kartki na wypominki. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej . W zakrystii można zakupić Kalendarze Rolników na 2021 r. – 23 zł. oraz kalendarz z Ojcem Świętym Franciszkiem – 6 zł.

9. Modlitwa do św. Michała Archanioła.

29 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18.10.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kategory : Ogłoszenia

1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele to Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Dziękuję za ofiary z minionej niedzieli na potrzeby parafii  i na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać! Za tydzień składka pozostaje w parafii. Następna niedziela to Niedziela Synodalna.

3. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Codziennie w naszym kościele  nabożeństwo różańcowe o godz. 1700. Zapraszam na tę modlitwę w czasie której będziemy się modlić o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszącym im z pomocą..

4. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”)  Biskup Tarnowski Andrzej Jeż ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Przypomina, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos.

Dekret Biskupa Tarnowskiego  w związku ze wzrostem zachorowań na covid-19 zamieszczony jest w gablocie.

W naszym kościele zgodnie z rozporządzeniem w zgromadzeniu może brać udział 50 osób. ( 10 osób na chórze, pozostałe w kościele).

5. W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary  i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

6. Na stoliku pod chórem przygotowane są kartki na wypominki. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej . W zakrystii można zakupić Kalendarze Rolników na 2021 r. – 23 zł. oraz kalendarz z Ojcem Świętym Franciszkiem – 6 zł.

7. W czwartek w ramach katechezy w szkole odbędzie się egzamin w klasie ósmej przed sakramentem bierzmowania.

8. W piątek proszę o poprowadzenie różańca misyjnego kandydatów do bierzmowania z klasy ósmej.

9. Dziękuję za sprzątanie i dekorację kościoła : W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła kolejne rodziny.

10. Zmarł ks. Andrzej Klimek emerytowany proboszcz parafii Złockie.               W latach 1984 – 1993 był proboszczem naszej parafii. Pogrzeb odbędzie się dzisiaj w parafii Złockie o godz. 1400.  Dziękuję delegacji  z naszej parafii, która weźmie udział w pogrzebie.                                                                      Za zmarłego + ks. Andrzeja w naszym kościele zostanie dzisiaj odprawiona Msza św. o godz. 1500 połączona z różańcem w jego intencji. Zachęcam do udziału w tym nabożeństwie, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec  byłego proboszcza i wypraszać dla niego wieczne szczęście w niebie.                                   Dobry Jezu…

11. Modlitwa do św. Michała Archanioła.

28 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU- 11.10. 2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kategory : Ogłoszenia

1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz obchodzimy Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

2. Składka przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać!

Dzisiaj swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian. O zebranie ofiar proszę wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas.

3. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą. Szczególnie będziemy ich polecać Panu Bogu podczas nabożeństwa różańcowego.

Również w środę zapraszam scholkę parafialną na spotkanie o godz. 1600.

4. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas.

5.Za tydzień Światowy Dzień Misyjny. Ofiary na tacę będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.

6.W przyszłą niedzielę, po Mszy o godz. 1000, zapraszam na spotkanie Parafialny Zespół Synodalny.

7. Powoli zbliża się listopad – miesiąc pamięci i modlitwy za zmarłych. Na stoliku pod chórem przygotowane są kartki na wypominki.

8. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej.

Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 1700. Wszystkich serdecznie zapraszam.

9. W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
  • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką.
  • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła.

10. Dziękuję za sprzątanie i dekoracje kościoła. W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła.

11. Zostały zakończone prace przy odnawianiu i malowaniu drzwi do kościoła, kancelarii, zakrystii i salki. Koszt materiału i robocizny wyniósł 4.000 zł. Dziękuję Panu Sołtysowi za pomoc przy montowaniu klamek i wykonanie dodatkowego mechanizmu do zamykania drzwi.

12. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

13. Modlitwa do św. Michała Archanioła.

27. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 04.10.2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kategory : Ogłoszenia

1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościele i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Zachęcam do udziału w październikowym nabożeństwie odprawianym codziennie o godz. 17 00 w niedzielę o godz. 1500

Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” 

W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października.

2. Dzisiaj, z racji wspomnienia MB Różańcowej, odpust w Paszczynie. Suma o godz. 1100

3. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo  podczas nabożeństwa różańcowego w tym dniu będziemy prosić o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.

 4. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. O przeprowadzenie zbiórki proszę wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas.

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę na kwiaty. W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o przygotowanie kościoła kolejne rodziny.

6. Dziękuje za wykonanie dekoracji okolicznościowej na nabożeństwa różańcowe. Dziękuje za prace porządkowe i przycinanie krzewów przy kościele. Prace przy odnawianiu drzwi do kościoła dobiegają końca. Więcej informacji na ten temat podam w następną niedzielę. Zostały zakupione krzesła i drzwi do salki. Scholka parafialna już z niej korzystała, ale dalej trzeba powoli ją wyposażać, aby w pełni mogła pełnić swoją funkcję. Dziękuje za zaangażowanie w przygotowanie scholki i nagłośnienia do dzisiejszego występu podczas Mszy św.

7. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

8. Dzisiejsza składka przeznaczona na cele diecezjalne.   W przyszłą niedzielę składka pozostaje w parafii. Dziękuję za ofiary indywidualne składane w miesiącu wrześniu na potrzeby kościoła i parafii.

10. Modlitwa do św. Michała Archanioła.